Navigace

Obsah

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, IČ: 75110351

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice byl založen 17.5.2007 za účelem výstavby čističky odpadních vod (ČOV) pro obce Strážovice a Stavěšice.

Sídlo: Obecní úřad Stavěšice, Stavěšice 9

Tel: 518 622 152, 728 794 451

 

Předseda: Antonín Kozák, starosta Stavěšic

Místopředseda:Petr Markus, starosta Strážovic

 

Pověřenec (DPO) GDPR: Mgr. Ing. Petr Zatloukal (zatloukal@aktap.cz) - info

 

 

Občané, kteří platí stočné jednorázově za celý rok mohou platbu provést v hotovosti na OÚ Stavěšice nebo převodem na účet č. 43-1074190227/0100. Variabilní symbol je číslo smlouvy, v poznámce uveďte  jméno. Splatnost poplatku je k 30.6. příslušného roku.

 

 

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy!

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2017

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2018

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2019

Novinky

23.06.2022 - 09.07.2022

Pozvánka DSO na valnou hromadu 30.6.2022

Detail Úřední deska

01.06.2022

Návrh závěrečného účtu 2021

Detail Rozpočtová odpovědnost

01.02.2022

Rozpočet 2022

Detail Úřední deska

01.02.2022

Rozpočet 2022

Detail Rozpočtová odpovědnost

01.02.2022

Střednědobý výhled 2023-2024

Detail Rozpočtová odpovědnost