Navigace

Obsah

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, IČ: 75110351

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice byl založen 17.5.2007 za účelem výstavby čističky odpadních vod (ČOV) pro obce Strážovice a Stavěšice.

Sídlo: Obecní úřad Stavěšice, Stavěšice 9

Tel: 518 622 152, 728 794 451

 

Předseda: Luděk Jagoš, starosta Stavěšic

Místopředseda:Petr Markus, starosta Strážovic

 

Pověřenec (DPO) GDPR: Mgr. Ing. Petr Zatloukal (zatloukal@aktap.cz) - info

 

 

Občané, kteří platí stočné jednorázově za celý rok mohou platbu provést v hotovosti na OÚ Stavěšice nebo převodem na účet č. 43-1074190227/0100. Variabilní symbol je číslo smlouvy, v poznámce uveďte  jméno. Splatnost poplatku je k 30.6. příslušného roku.

 

 

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy!

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2017

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2018

Ceník za užívání kanalizace v obcích Strážovice a Stavěšice v roce 2019

Novinky

08.01.2024

Rozpočtové opatření 1/2024

Detail Rozpočtová odpovědnost

19.12.2023

Rozpočet 2024

Detail Rozpočtová odpovědnost

19.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2025 - 2026

Detail Rozpočtová odpovědnost

03.07.2023

Závěrečný účet 2022

Detail Rozpočtová odpovědnost

22.12.2020

Ceník

Detail Úřední deska